BeeKrowd

  • Công ty startup chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu cho những nhà đầu tư góp vốn dựa trên việc hai bên đã đồng ý giá trị của công ty startup trước khi gọi vốn, giá trị của mỗi cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chuyển đổi. Việc nhập số tiền muốn đầu tư trên tài khoản của BeeKrowd chỉ đơn thuần thể hiện mong muốn đầu tư của nhà đầu tư và không có hiệu lực nếu nhà đầu tư không thực hiện chuyển khoản.
  • Trong trường hợp startup nhận quá nhiều khoản đầu tư vượt mức kì vọng, nhà sáng lập có quyền lựa chọn và ưu tiên những khoản đầu tư mà họ cho là có ích nhất cho công ty startup. Nếu chấp thuận, sau khi thời gian dự án kêu gọi đầu tư kết thúc, công ty startup cam kết thực hiện các thủ tục, quy trình theo đúng quy định để cập nhật nhà đầu tư thành cổ đông mới của công ty. Nếu không, công ty startup và BeeKrowd có trách nhiệm hoàn trả lại khoản đầu tư và chi phí dịch vụ.
  • Trong truờng hợp nhà đầu tư không hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, CMND các giấy tờ cần thiết để công ty startup thực hiện quy trình cập nhật danh sách các cổ đông mới thì nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thiếu sót này.
  • BeeKrowd miễn trừ toàn bộ trách nhiệm thực hiện các vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục cập nhật danh sách cổ đông và đây là vấn đề của nhà đầu tư và công ty startup. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@beekrowd.com nếu bạn gặp những khó khăn cần được hỗ trợ về vấn đề này.