BeeKrowd

BeeKrowd giúp việc kêu gọi vốn của nhà sáng lập trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Dành ít thời gian hơn cho việc kêu gọi vốn và dành nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng công ty startup của bạn.

Đặc điểm giúp founder
gọi vốn thuận lợi hơn

Hồ sơ gọi đầu tư online

Bằng cách này, founder có thể đưa hồ sơ gọi vốn của mình tiếp cận với hàng ngàn nhà đầu tư.

Tạo hồ sơ qua forms trực tuyến

Chúng tôi hỗ trợ việc cung cấp thông tin và tạo hồ sơ trực tuyến.

Cập nhật thông tin về startups của bạn

Founder có thể cập nhật những thông tin mới về startups của bạn cho những nhà đầu tư quan tâm.

Kết nối cộng đồng các founders

Chúng tôi tạo ra networks giữa các founders để hợp tác và phát triển trong tương lai.

Xây dựng cộng đồng nhà đầu tư hỗ trợ startups

Chúng tôi hình thành một cộng đồng những nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ cho các startups gọi vốn.

Những lợi ích khi gọi vốn qua Beekrowd

01
Hiệu ứng marketing hiệu quả
Việc gọi vốn thành công qua phương thức cộng đồng luôn tạo ra một hiệu ứng marketing cực kì hiệu quả cho startup.
02
Tạo ra cộng đồng những người ủng hộ
Không chỉ là vốn, bạn còn tạo ra được một cộng đồng những người đồng hành và hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình.
03
Tiếp cận nhiều loại hình nhà đầu tư khác nhau
Trong cộng đồng nhà đầu tư mà chúng tôi hình thành, founder sẽ có cơ hội tiếp cận cả nhà đầu tư chiến lược cũng như nhà đầu tư nhỏ.
04
Quy trình và phương thức tạo hồ sơ hiệu quả
Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện đúng những quy trình chuẩn và phương thức để có một hồ sơ gọi vốn thật sự thuyết phục, hiệu quả.

Hỗ trợ việc gọi vốn nhanh chóng và thuận lợi hơn

BeeKrowd giúp doanh nghiệp của bạn huy động vốn từ các nhà đầu tư và cộng đồng nhanh chóng và thuận lợi hơn. Dành ít thời gian cho việc gọi vốn và dành nhiều thời gian tập hơn vào việc kinh doanh của startups.