BeeKrowd

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Bosgaurus Coffee Roasters

Là thương hiệu cà phê Specialty hàng đầu Việt Nam, BOS mang giấc mơ lớn đưa hình ảnh cà phê Arabica sữa đá ra thế giới.

5,000,000,000 VNĐ 0.00%
 
Còn 28 ngày 0 nhà đầu tư

BeeKrowd là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ cần thiết để kết nối nhà đầu tư và các công ty startups.

đăng ký để đầu tư

Câu chuyện Bosgaurus

Bosgaurus Coffee, specialty coffee and craft beer hang out spot on the river banks

Aside from their coffee however, we recently learned that the coffee specialists at Bosgaurus also share a passion for craft beer. Bosgaurus’ owner, Hung, showed us a few of his favorite homemade brews that they recently introduced to their lineup. Bosgaurus now offers five different types of beers, two of them are served randomly each day (read below for the descriptions). After a quick taste of their lineup, Bosgaurus is on the top of our list for low key craft beer hangout spots, an especially interesting one given the location near the river.