BeeKrowd

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Bosgaurus Coffee Roasters

Thương hiệu cà phê Specialty với đội ngũ, chứng nhận hàng đầu cùng giấc mơ lớn cho cà phê Việt Nam.

7,000,000,000 VNĐ 0.00%
 
Còn 13 ngày 0 nhà đầu tư

BeeKrowd là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ cần thiết để kết nối nhà đầu tư và các công ty startups.

đăng ký để đầu tư

Câu chuyện Bosgaurus

Bosgaurus Coffee, specialty coffee and craft beer hang out spot on the river banks

Aside from their coffee however, we recently learned that the coffee specialists at Bosgaurus also share a passion for craft beer. Bosgaurus’ owner, Hung, showed us a few of his favorite homemade brews that they recently introduced to their lineup. Bosgaurus now offers five different types of beers, two of them are served randomly each day (read below for the descriptions). After a quick taste of their lineup, Bosgaurus is on the top of our list for low key craft beer hangout spots, an especially interesting one given the location near the river.