BeeKrowd

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Bosgaurus Coffee Roasters

Là thương hiệu cà phê Specialty hàng đầu Việt Nam, BOS mang giấc mơ lớn đưa hình ảnh cà phê Arabica sữa đá ra thế giới.

4,000,000,000 VNĐ 0.00%
 
Còn 54 ngày 0 nhà đầu tư

Câu chuyện thành công