BeeKrowd

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Bosgaurus Coffee Roasters

Thương hiệu cà phê Specialty với đội ngũ, chứng nhận hàng đầu cùng giấc mơ lớn cho cà phê Việt Nam.

7,000,000,000 VNĐ 0.00%
 
Còn 14 ngày 0 nhà đầu tư

Câu chuyện thành công