BeeKrowd

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư

FUNDED

Bosgaurus Coffee Roasters

Là thương hiệu cà phê Specialty hàng đầu Việt Nam, BOS mang giấc mơ lớn đưa hình ảnh cà phê Arabica sữa đá ra thế giới.

4,000,000,000 VNĐ 100.00%
 
Còn 96 ngày 12 nhà đầu tư

Câu chuyện thành công