BeeKrowd

Hợp đồng pháp lý liên quan

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa BeeKrowd và công ty startup

Đang cập nhật

2. Hợp đồng thoả thuận 3 bên giữa nhà đầu tư, công ty startup và BeeKrowd

Đang cập nhật

3. Hợp đồng thoả thuận 3 bên giữa BeeKrowd, công ty startup và ngân hàng trung gian được chỉ định nắm giữ khoản đầu tư

Đang cập nhật