BeeKrowd

5 startup công nghệ tiềm năng tham gia VIISA khóa 6

Ngày 27/9/2019, Quỹ Tăng tốc Khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) đã tổ chức buổi ra mắt 5 startup tiềm năng từ các lĩnh vực khác nhau (TravelTech¹, Edtech², Thương mại điện tử, Fintech³).
Trong 2 tháng mở đơn nhận hồ sơ, VIISA đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký cho chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp. Tổng số đơn nộp về tham gia chương trình đã tăng hơn 20% so với khóa trước. Ngoài ra, đối với đợt tăng tốc mới nhất này, VIISA đã áp dụng một phương pháp mới trong quá trình chọn lọc startup. Để có thể hiểu sâu nhất về hoạt động kinh doanh của các công ty, VIISA đã dành ít nhất 4 giờ đồng hồ cho mỗi startup, bao gồm ít nhất 2 cuộc phỏng vấn trực tiếp với ban điều hành VIISA.