Notice: Undefined index: res in /home/u723514625/domains/beekrowd.com/public_html/wp-content/themes/zura/page-templates/page-ung-ho.php on line 7
Thông tin ủng hộ – BeeKrowd
BeeKrowd

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ dự án

Thông tin ủng hộ

Phương thức hỗ trợ Thông tin ủng hộ

Thông tin ủng hộ là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi đang kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức quyên góp, hỗ trợ để có kinh phí thực hiện được những mục tiêu của dự án đặt ra. Nếu các bạn thật sự yêu thích ý tưởng của dự án Thông tin ủng hộ đang thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Chủ tài khoản:

Nội dung chuyển khoản:

Tên Số điện thoại
(Ví dụ: Pham Manh Ha 0376372727)

Thông tin ủng hộ chân thành cảm ơn!