BeeKrowd

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ dự án

We Speak Out

Phương thức hỗ trợ We Speak Out

We Speak Out là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi đang kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức quyên góp, hỗ trợ để có kinh phí thực hiện được những mục tiêu của dự án đặt ra. Nếu các bạn thật sự yêu thích ý tưởng của dự án We Speak Out đang thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản:

0691000321088

Tên ngân hàng:

Vietcombank Hà Tây

Chủ tài khoản:

Phan Thi Thu Hang

Nội dung chuyển khoản:

WSO Tên Số điện thoại
(Ví dụ: WSO Pham Manh Ha 0376372727)

We Speak Out chân thành cảm ơn!