BeeKrowd

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ dự án

Núi Tượng Education

Phương thức hỗ trợ Núi Tượng Education

Núi Tượng Education là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi đang kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức quyên góp, hỗ trợ để có kinh phí thực hiện được những mục tiêu của dự án đặt ra. Nếu các bạn thật sự yêu thích ý tưởng của dự án Núi Tượng Education đang thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản:

19025786929011

Tên ngân hàng:

Techcombank, chi nhánh Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản:

Le Thi Hang

Nội dung chuyển khoản:

NTE Tên Số điện thoại
(Ví dụ: NTE Pham Manh Ha 0376372727)

Núi Tượng Education chân thành cảm ơn!