BeeKrowd

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ dự án

PANDA

Phương thức hỗ trợ PANDA

PANDA là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi đang kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức quyên góp, hỗ trợ để có kinh phí thực hiện được những mục tiêu của dự án đặt ra. Nếu các bạn thật sự yêu thích ý tưởng của dự án PANDA đang thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản:

11910000318345

Tên ngân hàng:

BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Chủ tài khoản:

Nguyễn Thị Kim Anh

Nội dung chuyển khoản:

PANDA Tên Số điện thoại
(Ví dụ: PANDA Pham Manh Ha 0376372727)

PANDA chân thành cảm ơn!