BeeKrowd

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ dự án

SLC

Phương thức hỗ trợ SLC

SLC là một dự án phi lợi nhuận. Chúng tôi đang kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức quyên góp, hỗ trợ để có kinh phí thực hiện được những mục tiêu của dự án đặt ra. Nếu các bạn thật sự yêu thích ý tưởng của dự án SLC đang thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản:

007468896

Tên ngân hàng:

Ngân Hàng VIB , chi nhánh Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai

Chủ tài khoản:

Trần Lê Xuân Nghi

Nội dung chuyển khoản:

SLC Tên Số điện thoại
(Ví dụ: SLC Pham Manh Ha 0376372727)

SLC chân thành cảm ơn!