BeeKrowd

Sứ mệnh của chúng tôi

BeeKrowd thực hiện sứ mệnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối phát triển giữa nhà đầu tư và các công ty startups bằng việc cung cấp công nghệ và các dịch vụ cần thiết khác.

Với sự chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng trong tất cả hoạt động, BeeKrowd hướng đến việc thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng và tiềm năng tại Việt Nam.

Đội ngũ sáng lập và thành viên

Phạm Mạnh Hà, MSc, FRM

COFOUNDER, CEO

Lý Minh Hoàng, CFA, ACCA

Cofounder, Chairman

Hà Đăng Vũ

Cofounder, CFO

 

Nguyễn Thành Nhân

Developer

Nguyễn Sơn Linh

Developer