BeeKrowd

Sứ mệnh của chúng tôi

BeeKrowd thực hiện sứ mệnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối phát triển giữa nhà đầu tư và các công ty startups bằng việc cung cấp công nghệ và các dịch vụ cần thiết khác.

Với sự chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng trong tất cả hoạt động, BeeKrowd hướng đến việc thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng và tiềm năng tại Việt Nam.

Đội ngũ sáng lập và thành viên

Phạm Mạnh Hà, MSc, FRM

COFOUNDER, CEO

Lý Minh Hoàng, CFA, ACCA

Cofounder, Chairman

Hà Đăng Vũ

Cofounder, CFO

3 nguyên tắc của BeeKrowd

Trung lập

Không nắm giữ khoản đầu tư. Không đưa ra lời chào mời, tư vấn đầu tư hay tư vấn pháp lý. Không làm cho hồ sơ của startup tốt hơn hay xấu đi khác với bản chất vốn có của công ty.

BeeKrowd giữ vững nguyên tắc trung lập để thực hiện tốt sứ mệnh kết nối.

Minh bạch

Tất cả điều khoản, chính sách, hợp đồng…liên quan đến vấn đề pháp lý được chia sẻ rõ ràng trên website của BeeKrowd vì chúng tôi hiểu sự minh bạch tạo nên niềm tin.

BeeKrowd giữ vững nguyên tắc minh bạch để bảo vệ và tạo ra niềm tin cho tất cả các bên tham gia.

Chặt chẽ

Không chọn tất cả. Những startups trong danh mục của chúng tôi đều vượt trội trọng cách giải quyết vấn đề.

BeeKrowd giữ vững nguyên tắc chặt chẽ, kỹ càng khi lựa chọn các startups để tạo nên sự khác biệt cho chính mình.